miercuri, 6 septembrie 2017

Ce înseamnă că Isus este complement de agent sau mediator al creației?

Acest subiect este explicat în cartea doctorului în limbi semitice Rolf J. Furuli,The Role of Theology and Bias in Bible Translation,paginile332-334 :"Deoarece în Coloseni 1:16 se spune că  ta panta (toate lucrurile) au fost create "prin el",Isus este adesea considerat creatorul ,care este diferit de creație;dar acest lucru se datorează unei înțelegeri greșite a gramaticii și sintaxei acestui verset precum și a rolului lui Isus de mediator.În Coloseni 1:16,17 ,rolul lui Isus în procesul de creație este descris prin verbe pasive.Agentul dintr-o propoziție activă este subiectul gramatical.Dacă transformăm o propoziție activă într-o propoziție pasivă,obiectul propoziției active, devine subiectul celei pasive.(De exemplu:"Dumnezeu a creat lumea"[activă] și "Lumea a fost creată de Dumnezeu"[pasivă].)Agentul propoziției pasive poate fi identificat folosind o prepoziție ( în exemplul dat de Dumnezeu),sau agentul poate fi subânțeles.(nota 134 :Unul dintre motivele pentru care sunt folosite propozițiile pasive este acela de a evita menționarea agentului).Există foarte puțină deosebire semantică între cele două propoziții.
  Într-o propoziție pasivă grecească pe lângă agentul direct ,poate fi exprimat și complementul de agent.După Robertson ,agentul direct este evidențiat cel mai adesea,prin prepoziția grecească hypo ("de"),uneori prin apo ("de la") și ek ("de la").Complementul de agent este identificat prin prepoziția dia ("prin")(Nota 135: Robertson ,Grammar,820).O traducere literală a versetului din Matei 1:22 ,poate ilustra unele dintre aceste deosebiri:" Toate acestea s-au întâmplat deoarece ceea ce a fost vorbit(participiu pasiv aoríst) de(hypo) Domnul prin(dia) profet, trebuia să se împlinească(subjunctiv pasiv aoríst)."În acest verset ,"Domnul"este agentul direct,iar "profetul" este complementul de agent sau mediatorul.
  Care este poziția lui Cristos în comparație cu creația?În Coloseni 1:16 ,găsim prepoziția en ("în","prin intermediul lui").Această prepoziție determină autô( în engleză "him",la dativ).Majoritatea celor 74 de ocurențe în NT a lui en autô la dativ ,au scopul de a localiza ceva sau pe cineva într-un loc din spațiu.Numai un singur exemplu există în legătură cu un agent direct.(Nota 136:Gramatical vorbind ,fraza en autô din 1 Cor.6:2 se poate referii la un agent direct sau indirect.Este declarat în mod direct în acest verset că sfinții vor judeca lumea și din acest motiv en autô trebuie să reprezinte un agent direct.Fiecare prepoziție poate fi utilizată în diferite moduri;se pot observa diferite modele ,dar nu există ceva fixat ,din acest motiv trebuie să fie analizat cu atenție contextul).Spre finalul versetului 16 este întrebuințată prepoziția dia care determină autou la genitiv.Acesta este modul specific în care este indicat un complement de agent ,iar acesta trebuie să fie modul corect de a vedea rolul lui Isus în procesul de creere.
  Confirmă contextul versetului din Col.1:16 că Dumnezeu este agentul direct al verbelor pasive care se referă la creație și că Isus este mediatorul?Cu siguranță!Coloseni 1:12 îl menționează pe "Tatăl" și  El este agentul activ  până la  versetul 20.Acest lucru se observă în versetul 19 unde Dumnezeu este subiectul subânțeles al verbului eudokeô("a fi mulțumit") și în special din versetul 20,în care este menționat agentul direct (Dumnezeu) și complementul de agent (Isus).Se spune că împăcarea este "prin"(dia) Isus și "cu"(eis)Dumnezeu.Versetul 22 exprimă aceeași idee.Agentul subânțeles(subiectul gramatical) al verbului activ "împăca" este "Dumnezeu".Complementul de agent este Isus,deoarece se spune că împăcarea are loc "prin intermediul"(en) corpului său carnal și "prin"(dia) moartea sa.
  Concluzia la acest subiect poate fi exprimată prin următoarele cuvinte ale unui comentator:'Trebuie să remarcăm că
ἐν (în), διὰ(prin) și εἰς(pentru) sunt utilizate ,dar nu ἐκ(de la).Cel 'de la care sunt toate lucrurile'(εξ ου τα παντα) este Dumnezeu ,așa cum se spune în 1 Cor.8:6.El este și va fi Creatorul ,dar preexistentul Cristos este mediatorul Creației'(E.Lohse,A Commentary on the Epistles to the Colossians and to Philemon,50n.125)"

2 comentarii:

  1. Atunci putem învață cu toții de la profesorul Rolf J.Furuli.El care are un doctorat în limbi semitice ,apără Traducerea Lumii Noi ,pe care ne putem baza ca fiind exactă și fidelă textului originar al Scripturii.

    RăspundețiȘtergere