miercuri, 5 iulie 2017

Ce dovezi oferă Biblia pentru a crede că Isus a fost creat?

     "Aceastea zice Cel ce e Amin ,...,  începătura zidirei lui Dumnezău"-Revelația 3:14(Biblia de la București 1688)
      "Iată ce spune cel ce este Amin, martorul fidel şi adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu:"-Revelația 3:14 (Traducerea Lumii Noi)
     Isus înainte de a veni pe pământ este numit " începutul creaţiei lui Dumnezeu "(în greacă ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·, he arche tes ktiseos tou theou) în Revelația 3:14.
Demonstrează acest verset că Isus este începutul creației lui Dumnezeu?
Deși este adevărat că arche poate avea și alte semnificații în afară de "început",o analiză a ocurențelor acestui cuvânt urmat de o expresie la genitiv,ca în Revelația 3:14, în Noul Testament, dovedește că întotdeauna indică un "început "sau prima parte din ceva.Chiar și atunci când nu este urmat de o expresie la genitiv, arche înseamnă "început" de  vreo 32 de ori .( Mat. 19:4, 8; 24:21; Mr 1:1; 10:6; Lu 1:2; Ioan 1:1, 2; 6:64; 8:25, 44;
15:27; 16:4; Fapte 11:15; 26:4; Col 1:18; 2Tes 2:13; Evrei 1:10; 2:3; 3:14; 1Ioan 1:1; 2:7, 13,
14, 24; 3:8, 11; 2Ioan 1:5, 6; Iuda 6; Rev. 21:6; 22:13.)
Din celelalte 13 ocurențe ale lui arche în Noul Testament, 2 sunt în legătură ca "cele patru colțuri"("extremități"TLN) ale pământului iar 11 sunt folosite cu referire la "guverne" și "conducători" ,iar când arche are aceste semnificații este utilizat împreună cu alte expresii pentru a transmite noțiunea de "putere"  (dynamis) sau "autoritate"(exousia).
     Din informațiile de mai sus rezultă că atunci când arche apare la singular și este însoțit de o expresie la genitiv, arche înseamnă întotdeauna exclusiv "început", ca în Revelația 3:14.Acest lucru se poate observa comparând  celelalte 3 versete în care apare arche (început)alături de ktiseos( creație ,care este în construcție genitivă) :Marcu 10:6,Marcu 13:19 și 2 Petru 3:4.Am comparat în 22 de traduceri trinitariene ,aceste versete cu Revelația 3:14 și în aproape toate traducerile comparate,în versetele din Mr.10:6;13:19 ,2 Petru 3:4 apare cuvântul "început" ,dar aceleași traduceri acordă o atenție specială versetului din Revelația 3:14 ,iar arche , este tradus diferit în Rev 3:14 ca însemnând :"sursă"(God's Word NT și încă alte 7 traduceri în engleză),"origine"(Smith & Goodspeed și alte 7 traduceri),"Cap"(LITV Jay P Green).Aceiași traducători care redau corect arche în cele 3 versete amintite ,nu reușesc să se pună de acord cu privire la semnificația lui arche în Revelația 3:14.Dar care este semnificația lui arche în Sfintele Scripturi?
Pentru a dovedi biblic acest lucru ,să examinăm următoarele ocurențe ale lui arche în Scripturile Grecești Creștine :
     Matei 24:8 (arche odinon), "începutul durerilor"
Semnele din versetele 4-7 sunt începutul semnelor pe care Isus le-a menționat ca răspuns la întrebarea discipolilor din versetul 3.Genitivul este de aceea  partitiv aici,durerile sunt un întreg din care semnele din versetele 4-7 sunt arche ,sau prima parte.
    Marcu 13:19 (arches ktiseos), "începutul creației"
În acest verset arche se referă la începutul creației omenirii.
   Ioan 2:11 (archen ton semeion),"început al semnelor sale "
Aici "început" se referă la primul dintre semnele înfăptuite de Isus sau "primul semn dintr-o serie de semne".
   Filipeni 4:15 (arche tou evangeliou),începutul anunţării veştii bune,
Aici arche se referă la " începutul " declarării veștii bune ,de către Pavel,când a plecat din Macedonia.
   Evrei 5:12 "(tes arches ton logion tou theou), "de la început lucrurile elementare ale cuvintelor sacre ale lui Dumnezeu "
Observați asemănarea cu Revelația 3:14:avem un genitiv partitiv ( "ale cuvintelor"), cu "început" (tes arches) care este considerat parte a "cuvintelor ", utilizat cu arche și urmat de un genitiv de origine.Acest lucru ne spune despre "cuvinte " că îi aparțin / sunt ale"lui Dumnezeu"(tou theou)."Lucrurile elementare" (ta stoicheia) sunt o parte a începutului (arche) sau "primele" lucruri care  sunt predate unui nou credincios,sau "laptele " ,din versetul 13.
    Evrei 6:1 (ton tes arches tou christou logon),"învăţăturile de bază despre Cristos"
Aici se referă arche la acele lucruri care constituie fundamentul ,sau "primele lucruri" ,în legătură cu credința în Cristos.Pe aceste lucruri este zidită apoi credința unui creștin .
    Evrei 7:3 (archen hemeron),"început al zilelor"
Aici "început" se referă la stabilirea unui punct  de început pentru Melchisedec ,care este "fără genealogie".
   2Petru 3:4 (ap’ arches ktiseos)," începutul creației"
     Și în traducerea în greacă a Vechiului Testament ,avem o mulțime de versete în care arche înseamnă "început" sau "primul"(Vezi Gen 10:10; 49:3; Ex 12:2; Nu 24:20; De 21:17; Iov40:19; Osea 1:2).
      Exegetul C.F.Burney crede că Revelația 3:14 este o aluzie la Proverbele 8:22,iar în legătură cu semnificația versetului din Revelația 3:14 ,Burney,scrie :"(interpreții)nu au nici măcar o umbră de autoritate pentru a limita sensul acestui verset la "sursa creației lui Dumnezeu".- Burney, “Christ as the ARCH of Creation,” pagina 177.
Cu toate că nu au bază biblică , trinitarienii înțeleg că în Revelația 3:14 Isus este "originea sau sursa creației lui Dumnezeu,Isus fiind Creatorul pe baza versetelor din Coloseni 1:16,17;Evrei 1:2 și Ioan 1:3".
Ceea ce au în comun toate aceste versete ,este prepoziția grecească dia,care arată "SEPARARE ,PRIN MIJLOCIREA ,PRIN INTERMEDIUL".- Dicționarul Grec-roman Al Noului Testament Ed Soc Biblica pagina 73,74
     Prepoziția dia apare și în 1 Corinteni 8:6 ,ceea ce ne spune despre Isus că este agentul "prin care" a creat Tatăl ,sau "meșterul la lucru zi de zi", așa cum apare descris în  Proverbele 8:22-31,sub forma înțelepciunii personificate.A fi cel "prin care" o altă persoană a creat ,Tatăl,nu este același lucru cu a fi cel care a creat efectiv sau cel "de la care"  provine creația ,sau "izvorul oricărei vieți",Tatăl fiind unicul descris în acest mod de Isus în Ioan 6:57.
    Există asemănări gramaticale între Revelația 3:14 și Iov 40:19 în Scripturile Ebraice traduse în greacă,Septuaginta(LXX).În Iov 40:19 găsim că Behemotul "se află pe primul loc printre lucrările lui Dumnezeu "(NWT ediția 2013 engl. la nota de subsol spune "este începutul"), în greacă ,în LXX  " ἀρχή πλάσμα κύριος"( arche plasmatos kyriou). Apare o formă a cuvântului grecesc plasma , care se referă la ceva sau cineva care este "făcut",în același fel cum Adam a fost "făcut" din țărâna pământului(Geneza 2:7,8).În Geneza 2:7,8 LXX utilizează o formă a verbului plasso ( πλάσσω) care se traduce prin "făcut".În Geneza 2:7,8 ,textul ebraic folosește un cuvânt, yâtsar,care exprimă forte clar ,la fel ca plasso noțiunea de "făcut".Dar în Iov 40:19 este utilizat un termen care se referă la începutul "căilor" lui Dumnezeu
רֵאשִׁ֣ית דַּרְכֵי־ 
care este utilizat și în Proverbele 8:22 , pentru a descrie creerea înțelepciunii personificate în cer ,sau a Cuvântului (apare expresia ebraică רֵאשִׁ֣ית  דַּרְכּ֑וֹ).
   Este demn de remarcat că în Septuaginta greacă ,în Proverbele 8:22 , apare arche/  ἀρχή și verbul grecesc   ktízō/κτίζω ,care înseamnă "făcut" sau "creat":"κύριος κτίζω ἐγώ ἀρχή ὁδός αὐτός εἰςἔργον αὐτός",)(Brenton Translaton of the Septuagint (LXX)
"The Lord made me the beginning of his ways for his works."/"DOMNUL m-a făcut începutul căilor sale, pentru muncile sale."sau Peșita siriacă tradusă în engleză redă astfel Pr.8:22:"George Lamsa Translation of the Peshitta
"The LORD created me as the first of his creations, before all of his works." "DOMNUL m-a creat ca prima dintre creațiile lui, înaintea tuturor lucrărilor sale").
    În Iov 40:19 Behemotul este inclus în creația lui Dumnezeu ,fiind "făcut" de Dumnezeu .Așadar atât Iov 40:19 cât și Proverbele 8:22 sunt relatări paralele cu Revelația 3:14 în ceea ce privește utilizarea lui arche.Nu cunosc nici un exemplu biblic în care arche să fie utilizat cu sensul de "origine" sau "cauză activă".A sugera că acesta este sensul în Revelația 3:14 implică o interpretare specială,exclusivă pentru acest verset,iar cei care oferă această interpretare trebuie să dovedească de ce arche are, numai în acest verset ,alt sens decât sensul din versetele amintite mai sus , din Scripturile Grecești Creștine și Septuaginta.
    În Revelația 3:14 se spune despre Isus că este arche " creației lui Dumnezeu".Oricare ar fi semnificația pe care am vrea să i-o dăm lui arche în acest verset ,nu poate fi negat faptul că Isus este diferit de Dumnezeu. "Creația "la care se referă Revelația 3:14 "îi aparține" sau este a lui (grecescul tēs ,genitiv de origine)"Dumnezeu",nu a lui arche sau de la arche însăși.Cei care susțin explicația că arche are sensul ,în Revelația 3:14 ,de "origine","prima cauză", sau "conducător" trebuie să ofere exemple biblice în favoarea interpretării lor și să explice  relația dintre "Dumnezeu " și arche creației lui.
   Rezumatul argumentelor

Așa cum ne spune Isus în Ioan 6:57 , "fiul trăiește datorită Tatălui", sau semnificația din greacă a acestei expresii "Tatăl este Izvorul ,Creatorul oricărei vieți"(Vezi Comentariul Cambridge) ,iar Isus este "începutul creației lui Dumnezeu" sau prima creatură adusă în existență în cer de Tatăl,Iehova.
In Proverbele 8:22 apare verbul "qanah" ,care înseamnă "creat" sau "adus în existență",cu referire la Cuvântul lui Iehova ,prin care apoi Iehova a creat toate celelalte lucruri,în calitate de "meșter"(Prov.8:30).
     La fel ca și mulți dintre creștinii din primele trei secole ale erei noastre ,martorii lui Iehova suntem convinși că Isus în existența sa preumană ,Cuvântul,a fost creat.Această convingere este bazată pe faptul că de aproximativ 20 de ori ,de fiecare dată când Ioan utilizează acest cuvânt,apostolul Ioan folosește cuvântul arche cu sensul de "început" sau "primul lucru dintr-o serie".(Ioan 2:11 se referă la primul miracol înfăptuit de Isus ,iar în legătură cu arche folosit pentru a indica "în timpul primului lucru produs dintr-o categorie ","de la primul lucru produs dintr-o anumită categorie" vezi Ioan 8:25,44;15:27).
    La pagina 138 a lucrării trinitariene, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature de WalterBauer, William F. Arndt (Traducător), F. Wilbur Gingrich, și Frederick W. Danker (Editor), revizuită ca
BDAG, explicația la Revelația 3:14 că "ARXH [arche] al creației" înseamnă că Isus a fost creat ,în ediția revizuită apare actualizată ca fiind "probabilă" ,în ediția veche apărea ca fiind "posibilă".
"BDAG declară că semnificația cuvântului "început=primul creat", în Revelația 3:14 pentru ARXH(arche) este "probabilă din punct de vedere lingvistic".Sensurile de "origine" și "sursă" nu se potrivesc cu contextul din Revelația 3:14.Aceste semnificații nu se potrivesc nici in acest verset și nici în alte versete -vezi Iov 40:19"
   The Expositor's Greek Testament ,o lucrare trinitariană,spune despre Revelația 3:14 ,în legătură cu interpretarea că Isus este "sursa activă" a creației,în loc să fie considerat prima persoană creată,că pentru a ajunge la o asemenea concluzie ,că Isus este "sursa "creației, "trebuie să interpretezi arche ca în filozofia greacă și literatura înțelepciunii evreiești ,=aitia sau origine."
      Cu siguranță dacă apostolul Ioan ar fi dorit să ne spună că Isus este "sursa" sau "originea" creației ,ar fi folosit cuvântul aitia ,nu cuvântul arche ,care peste tot în scrierile lui Ioan ,are sensul de "început".
      Dacă trinitarienii nu ar fi înțeles că Revelația 3:14 este o amenințare la adresa doctrinei lor ,arătând că Isus este creat,nu ar fi falsificat Revelația 3:14 ,așa cum se poate observa în linkul de mai jos.
   Deasemenea Isus spune că Iehova este sursa creației ,în Matei 19:4-6.Dacă Isus este "originea"sau "sursa" creației,nu ar fi spus că el este cel care i-a creat sau "făcut" ,pe Adam si Eva?De ce îl contrazic trinitarienii pe Isus ,care recunoaște că Iehova este "originea" sau "sursa" creației ?

http://matt13weedhacker.blogspot.no/2012/12/revelation-314-and-tri3nitarian-bible.html?m=1

https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/revelation/3/#v66003014

2 comentarii:

  1. Dumnezeu Tatăl este creatoru a tot ce e în cer si pe pământ, chiar fiul Isus Kristos aspus acest lucru cînd a fost pe pămînt,.. eu fac voia celui care ma trimis a tatălui.

    RăspundețiȘtergere
  2. Aveți dreptate.Revelația 4:11 confirmă că unicul Creator este Iehova,din a "cărui voință au fost create" toate ființele și lucrurile.

    RăspundețiȘtergere