marți, 4 iulie 2017

Faptul că Isus și Tatăl său sunt "una " ,înseamnă că Isus este Dumnezeu?


   "Eu si Tatal una (hen/ ἕν neutru în greacă)suntem."-Ioan 10:30 (Biblia Cornilescu )

"Ma rog ca toti sa fie una(hen/ ἕν neutru în greacă ), cum Tu, Tata, esti in Mine, si Eu in Tine; ca si ei sa fie una in Noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis."-Ioan 17:21 (Biblia Cornilescu )
 
În nota explicativă a versetului din Ioan 10:30 ,din Biblia Catolică ,se spune despre semnificația cuvântului "una ":"Faptul că iudeii au fost şocaţi de declaraţia lui Isus arată clar că ei au înţeles, într-adevăr, sensul cuvintelor: "una" înseamnă că Isus este Dumnezeu ca şi Tatăl, iar verbul la plural: "suntem" înseamnă distincţia de persoane." Trinitarienii încearca să "dovedească" că atunci când Isus a spus că "Eu și Tatăl una suntem" ,Isus pretindea că este Dumnezeu.
     Este corectă ,din punct de vedere exegetic, această explicație?
Mulți experți în greaca biblică ne spun că adesea Biblia descrie în mod figurativ un grup de persoane ca fiind "unite în voință și scop".
     Trinitarianul ,exeget în limba greacă a Noului Testament ,W. E. Vine , spune următoarele ,despre semnificația cuvântului "una":"metaforic (figurativ) uniune și armonie, de exemplu în Ioan  10:30; 11:52; 17:11, 21, 22....” - An Expository Dictionary of New Testament Words, p. 809.
    Isus a spus în Ioan 17:22:"Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una(hen/ἓν  neutru în greacă)cum si Noi suntem una" (hen/ἓν  neutru în greacă).(Compară ca Ioan 17:11 -Nota explicativă la Ioan 17:11 din traducerea trinitariană The NIV Study Bible, Zondervan, 1985 spune: " unitatea trebuie să fie asemănătoare cu cea dintre Tatăl și fiul."
     Așadar este evident că nu putem interpreta cuvântul "una" ,așa cum au făcut-o teologii catolici,deoarece acest lucru ar însemna că toți creștinii sunt egali cu Isus și cu Tatăl lui și că sunt Dumnezei și nici nu putem înțelege că toți creștinii formează literalmente aceeași persoană cu Tatăl și fiul , ceea ce ne obligă să îi atribuim cuvântului "una" o semnificație simbolică și anume că toți creștinii ,la fel ca și Isus,sunt uniți în același "scop" și "voință" cu Tatăl!
      Cuvântul grecesc tradus în română "una", apare în greacă la  genul neutru, în Ioan 10:30 și în Ioan 17:22  și este "hen". Celelalte două forme pentru "una" în greacă sunt : 'mia' pentru genul feminin și 'heis' pentru genul masculin.Cei care insistă că "una"  în Ioan 10:30 înseamnă :"Tatăl și cu mine formăn același Dumnezeu" ,interpretează complet greșit semnificația acestui cuvânt, așa după cum reiese din analiza gramaticii limbii grecești a Noului Testament . "Dumnezeu"(în greacă Theos) apare în Noul Testament tot timpul la genul masculin ,iar adjectivele și pronumele etc. care îl însoțesc , trebuie să fie la masculin (Vezi Marcu 12:2;12:29, 32; 1 Cor. 8:4; Ef. 4:4-6 în Bibliile interliniare).
    Această regulă este explicată de Dr. Marshall , astfel:"Adjectivele trebuie să fie armonizate cu substantivele pe care le modifică , în funcție de gen,număr ,...caz."
p. 25, Rule 7, New Testament Greek Primer, Alfred Marshall, Zondervan Publishing, 1978 printing
    Din cele examinate reiese că nu "un singur Dumnezeu", este ceea ce dorea Isus să ne spună ,prin folosirea lui "hen" neutru ,ci "metaforic unire și armonie".
Pot fi excepții de la regulă atunci când se întrebuințează un limbaj figurativ ,de exemplu "el este o stâncă" sau "Isus este ușa", dar când Isus este descris literalmente,în cazul în care Isus ar fi literalmente același Dumnezeu cu Tatăl său,regulile gramaticale privitoare la a avea același gen, se aplică.În mod sigur dacă Isus dorea să ne spună că el și Tatăl său formează literalmente același Dumnezeu ,sau aceeași ființă ,ar fi folosit "unul"(heis) ,la genul masculin.
      Exegetul trinitarian Robert Young ,afirmă despre folosirea cuvântului "una" în Ioan 10:30 ,în lucrarea
Young’s Concise Critical Bible Commentary: "Este foarte dificil ca hen la genul neutru să însemne ' un singur Dumnezeu sau o singură ființă' , semnificația este de "o singură voință,scop ,sfat...".-p. 62, Baker Book House, 1977.
    Și alte lucrări exegetice trinitariene ,care analizează Biblia ,de exemplu The Bible Knowledge Commentary și Commentary Critical and Explanatory ,conțin ideea exprimată de Dr. Young ,că în Ioan 10:30 "una" nu se referă la același Dumnezeu sau aceeași ființă cu Tatăl .
     Așadar cuvântul neutru hen din Ioan 10:30, nu este argument în favoarea trinității ,ci mai degrabă un argument în contra trinității!
    Rezumatul argumentelor
     Cuvântul grecesc "hen" care apare în Ioan 10:30;17:21,22 este un adjectiv neutru care nu ne arată că Isus ,Tatăl său și discipolii lui Isus ar forma același Dumnezeu sau aceeași ființă ,ci trebuie înțeles figurativ ca însemnând "unitate de scop,armonie".
Explicația teologilor catolici prezentată la început,potrivit cărora ,Isus este Dumnezeu ca și Tatăl " dar separat ca persoană de Tatăl, este contrazisă de regulile gramaticale ale limbii grecești ,dar și de logică ,deoarece Isus nu poate fi în același timp Dumnezeu ca și Tatăl ,literalmente același Dumnezeu și "distinct " ca persoană de Dumnezeu.Faptul că duhul sfânt nu este amintit nici în Ioan 10:30 și nici în Ioan 17:21,22 ,elimină în totalitate cea mai mică posibilitate ca în aceste versete să se vorbească de vreun misterios Dumnezeu "triunic",mai ales având în vedere și faptul că discipolii umani ai lui Isus ,sunt și ei "una" cu Tatăl și fiul.Singurul Dumnezeu Atotputernic și Etern ,sursa autorității lui Cristos și a comoștenitorilor lui Cristos ,este "Tatăl...
singurul Dumnezeu adevărat". Ioan 17:1,3
Mai jos găsiți versetele din Ioan 10:30;17:21,22 în greacă și în engleză
 
https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/john/10/#v43010030

https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/john/17/#v43017021

https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/john/17/#v43017022

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu