luni, 3 iulie 2017

Indică Ioan 12:41 ,comparat cu Isaia 6:1 ,că Isus este Iehova?


Isaia 6:1:" În anul morţii regelui Ozia l-am văzut pe Iehova stând pe un tron măreţ şi înălţat, iar poalele veşmântului său umpleau templul."
Ioan 12:41:" Isaia a spus aceste lucruri pentru că a văzut gloria sa şi a vorbit despre el. "

     În încercarea de a "dovedi" că Isus este "Iehova din Vechiul Testament " ,unii trinitarieni încearcă să stabilească o legătură între Isaia 6:1 și Ioan 12:41 și ajung la concluzia că în Ioan 12:41 Isus vrea să ne spună că el este Iehova ,deoarece Isaia l-a văzut pe Iehova.
Este corectă această interpretare?
    Isaia l-a văzut pe Iehova pe tronul său "măreț și înălțat".În acest verset nu apar cuvintele "am văzut gloria sa".Nimic din versetul din Isaia 6:1 nu indică spre faptul că "gloria" ar fi obiectul verbului a "vedea".În Septuaginta (LXX),traducerea în greacă a textului ebraic, citim "casa era plină de gloria sa"(kai pleres ho oikos tes doxes autou).Din nou putem observa lipsa cuvintelor "Am văzut gloria sa".Putem dovedi simplu că Isaia a văzut  "gloria lui" despre care se spune că a umplut casa ,dar expresia "Am văzut gloria sa" nu apare nici în textul ebraic și nici în cel grecesc , în Isaia 6:1.
     Dar nu spune Isaia 6:8 ": „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru noi?“"
În textul ebraic apare prima persoană singular cu referire la Iehova , dar pluralul este folosit în legătură cu cei pentru care, sau în folosul cărora , Iehova trimite pe cineva.Printre aceste persoane poate fi inclus Iehova,serafimii și alte persoane din viziune ,inclusiv "reflectarea gloriei (lui Dumnezeu) și reprezentarea exactă a ființei sale "(Evrei 1:3) , Isus Cristos în existența sa preumană,despre care se spune că a avut " glorie lângă " Tatăl înainte de a veni pe pământ (Ioan 17:5).În Septuaginta ,în limba greacă,se utilizează o expresie diferită pentru ultima parte a versetului 8 , "tis poreusetai pros ton laon touton" ,care se traduce "Cine va merge la acești oameni ?"
    Lucrarea exegetică trinitariană Keil & Delitzsch spune în comentariul la Isaia 6:8 ,despre semnificația cuvântului "noi" :"Pluralul este fără îndoială utilizat în acest loc pentru a se referi la serafimi ,care împreună cu Domnul ,formează un conciliu deliberativ ((sōd kedoshim), Psalm 89:8), la fel ca în 1 Regi 22:19-22 ,Daniel 4:14 etc. Serafimii  care prin propria lor natură sunt "fiii lui Dumnezeu" ((b'nē) (Hâ) -(elohim)),formează o singură familie cu Dumnezeu ,Creatorul lor ,( Ef 3:15)cu care au o legătură atât de strânsă încât ei înșiși sunt numiți Elohim ,ca și Creatorul lor, în același fel în care în 1 Cor. 12:12 ,biserica formată din credincioși , este numită Cristos,ca și capul ei.Misiunea pentru care se căuta un om ,nu era numai divină,dar și cerească în cel mai larg sens posibil: nu numai Dumnezeu era interesat ca întreg pământul să se umple de gloria lui Dumnezeu, acesta este tocmai obiectivul ființelor spirituale care îi slujesc lui Dumnezeu."Așadar nu avem motive întemeiate să înțelegem că în Isaia 6:8 se face referire la vreun Dumnezeu misterios triunic ,prin folosirea pluralului "noi"!
   Isaia  52:9,10,13-53:2 menționează "brațul sfânt" al lui Iehova  , în Is.52:10,în versetul 13 " slujitorul" lui Iehova, despre care se spune că va fi"ridicat "(în greacă în LXX hypsothesetai) și "înălţat foarte mult"( în LXX doxasthesetai sphodra).Doxazo este un verb grecesc care în legătură cu Mesia înseamnă a "glorifica".Ioan utilizează același verb în Ioan 12:32 ,"înălţat" (hypso'o),care apare în Septuaginta în Isaia 52:13, amândouă ocurențele făcând referire la umanitatea și moartea lui Isus."Glorificarea" lui Mesia descrisă în Isaia 52:13 este similară cu cea descrisă de Pavel în Evrei 2:6-9 ,unde Isus este prezentat ca uman ,suferind și murind .În Isaia 52:14 apare în Septuaginta "he doxa sou"/ "și gloria ta" nu va fi onorată printre fiii oamenilor" iar Isaia 53:1 ,unde apare "braţul lui Iehova",este tocmai versetul citat de apostolul Ioan în Ioan 12:38 ,cu referire la lucrurile pe care Isaia le-a "văzut " și "spus" cu privire la "gloria " lui Cristos.Această "glorie" nu numai că este descrisă că "extremă" în Is.52:13,10-53:2,dar este și amintită în capitolul 53 din Isaia ,Is.53:3-12.
   "Brațul lui Iehova "este Isus Cristos ,dar ce este "gloria " pe care a văzut-o Isaia și care îi este atribuită lui Isus ?
Ioan 12:16,23,32-41
"16 La început, discipolii săi n-au dat atenţie acestor lucruri, dar, când Isus a fost glorificat(edoxasthe în greacă), şi-au amintit că aceste lucruri erau scrise despre el şi că ei îi făcuseră aceste lucruri
23 Dar Isus le-a răspuns, zicând: „A venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. (doxasthei în greacă)
32 Dar eu, când voi fi înălţat(hypsotho în greacă) de pe pământ, voi atrage la mine oameni de orice fel“.
33 Spunea aceasta ca să arate cu ce fel de moarte avea să moară.
34 Mulţimea i-a răspuns: „Am auzit din Lege că Cristosul rămâne pentru totdeauna. Cum de spui că Fiul omului trebuie să fie înălţat(hypsothenai)? Cine este acest Fiu al omului?“
37 Dar, deşi făcuse atât de multe semne înaintea lor, ei n-au crezut în el,
38 astfel că s-a împlinit cuvântul profetului Isaia, care a zis: „Iehova, cine a crezut lucrul auzit de noi? Şi cui i-a fost dezvăluit braţul lui Iehova?“ 39 De aceea nu puteau ei să creadă: pentru că Isaia a mai zis: 40 „El le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu pătrundă sensul cu inima, să nu se întoarcă şi eu să-i vindec“. 41 Isaia a spus aceste lucruri pentru că a văzut gloria(eiden ten doxa auton) sa şi a vorbit despre el. "
    În contextul capitolului 12 din Ioan, în legătură cu glorificarea lui Cristos , apostolul se referă la moartea și învierea lui Isus .Apostolul Ioan folosește 2 cuvinte grecești pentru "glorie" (Ioan 1:14;2:11;5:41,44;7:18;8:50,54;9:24;11:4,40;12:41,43) și "glorificat"(Ioan 7:39;8:54;11:4;12:12,23,28;13:31,32;14:13;15:8;16:14;17:1,4,5,10;21:19) .
    Isus a făcut referire la moartea sa ca fiind "ora " în care urma să "fie glorificat" și" ridicat",utilizând exact aceleași verbe (doxao și hypso'o) pe care LXX le utilizează în Isaia 52:13.Mulțimea a înțeles că Isus se referea la moartea lui când a spus că va fi "glorificat","ridicat" și "înălțat" și din acest motiv evreii erau confuzi , întrucât această învățătură contrazicea ideea lor :"Cristosul rămâne pentru totdeauna".
     Ioan citează din Isaia 53:1 atunci când spune că mulțimea "n-a crezut în el".
     Ioan citează din Isaia 6:10 pentru a oferi motivul pentru care evreii nu l-au crezut pe Isus.Isaia a "văzut gloria sa" ,a lui Isus în Isaia 52:9,13 și până la sfârșitul capitolului 53 din Isaia.
În Ioan 3:13 Isus ne spune :"aşa cum Moise a înălţat ( hypso'o)şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat(hypso'o) Fiul omului."Vedem că "înălțat " se referă la moartea lui Isus și că nu ar fi logic să înțelegem din acest verset că Isus vrea să ne spună că el era "șarpele în pustie"
   Putem spune că Ioan capitolul 12 este o narațiune progresivă care conduce la concluzia că "gloria" lui Mesia văzută de profetul Isaia a fost aceea împlinită de Isus atunci când a fost respins de alții,prin moartea sa și prin "glorificarea " și "ridicarea" lui în conformitate cu Ioan 12:16,23,32-34,36,37,38 ,  deoarece în aceste versete apar aceleași verbe (doxazo,hypso'o și pistueo) pe care le găsim în Septuaginta în Isaia 52:13 și Isaia 53:1,cu referire la viitorul Mesia
   Prin urmare interpretarea dată de trinitarieni versetului din Ioan 12:41 ,că Isus este Iehova ,deoarece Isaia a văzut gloria lui Iehova în Isaia 6:1 ,este lipsită de argumente exegetice și este greșită!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Noul meu blog

<SCRIPT>window.location.replace (' martoriiluiiehovaaparati.com ')</script>