sâmbătă, 11 noiembrie 2017

Cine este "Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică",din 1 Ioan 5:20?

 "Însă ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să ajungem să-l cunoaştem pe Cel adevărat. Noi suntem în unitate cu Cel adevărat, prin Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. "-1Ioan 5:20 Traducerea lumii noi
  "Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică."-1 Ioan 5:20 Biblia Cornilescu 
  "Ştim, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelepciunea ca să-l cunoaştem pe Cel Adevărat. Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică."-1 Ioan 5:20 Biblia Catolică 
  "Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci."-1 Ioan 5:20 Biblia Ortodoxă
  Robert M. Bowman în  lucrarea Jehovah's Witnesses, Jesus Christ, and the Gospel of John afirmă că în 1 Io 5:20 "Isus este numit Dumnezeul adevărat și viața veșnică" si că acest lucru "îl identifică în mod indiscutabil  pe Isus cu Dumnezeul Atotputernic din VT ."-pagina 41, Baker Book House, ediția 1991.
Unii comentatori trinitarieni cred că acest verset dovedește că Isus este "Dumnezeul adevărat".Deoarece Biblia afirmă că există " un singur Dumnezeu adevărat" acest lucru pare a indica spre faptul că Ioan spune că Fiul  este ,la fel ca și Tatăl,același Dumnezeu.În acest fel ,trinitarienii se pot folosii de acest verset pentru a argumenta că Dumnezeu este format din mai multe persoane ,susținând doctrina trinității. 
   În limba greacă în 1 Ioan 5:20 citim:  "οιδαμεν (5758) δε οτι ο υιος του θεου ηκει (5719) και δεδωκεν (5758) ημιν διανοιαν ινα {Variant #1:γινωσκομεν (5719) } {Variant #2: γινωσκωμεν (5725) } τον αληθινον και εσμεν (5719) εν τωαληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτοςεστιν (5719) ο αληθινος θεος και ζωη αιωνιος"-Westcott / Hort, UBS4
https://www.jw.org/en/publications/bible/kingdom-interlinear-greek-translation/books/1-john/5/#v62005020
  Majoritatea comentatorilor susțin că "Dumnezeul adevărat " din 1 Ioan 5:20 este Tatăl,Iehova  ,nu Fiul,Isus.
Respectatul erudit trinitarian Murray J. Harris își încheie analiza de 13 pagini a versetului din 1 Ioan 5:20 astfel:"Deși este posibil ca outos să se refere la Isus Cristos,mai multe linii de argumentare indică spre TATĂL că fiind "singurul Dumnezeu" și antecedentul probabil al lui "outos"(acesta).Această poziție,că outos=Dumnezeu (Tatăl) este susținută de  mulți comentatori,autori de studii generale și în mod special de experții în gramatică ,care au un cuvânt important de spus ,în legătură cu această chestiune ."- p. 253, Jesus as God, Baker Book House, 1992.
 "houtos":deznodământul versetelor 18-20 făcând referire aproape sigur la Dumnezeul real și adevărat în antiteză cu păgânismul (versetul 21)"- A Grammatical Analysis of the Greek New Testament ,Zerwick/Grosvenor,Rome Biblical Institute ,1981.
"[1 Ioan 5:] 20 Cristos l-a revelat pe" singurul Dumnezeu adevărat" (1 Ioan 5:12;Ioan 17:3;20:31).'Acesta este Dumnezeul adevărat ' nu se referă la Isus după cum crede Stauffer (Theology of the NT ,English Translation 1955,144)." G.Johnston , Peake's Commentary on the Bible,Thomas Nelsons and Sons ,reeditat ìn 1964.
"... este mult mai probabil că "acesta" face referire la ceva mult mai mare și vag.Scriitorul adună în mintea sa tot ceea ce a spus despre Dumnezeu -cum se dovedește El a fi lumină și iubire ,cum El este revelat ca Tatăl prin intermediul Fiului său Isus Cristos și "acesta" ,adaugă Ioan,"este Dumnezeul adevărat "... Pentru a dovedi acest lucru trebuie să menționăm Ioan 17:3." C.H.Dodd ,Moffat New Testament Commentary .
"[1 Ioan ] 5:20-21.Cunoscându-l pe Dumnezeul adevărat ;... În greacă în 5:20 apare numai (cel) adevărat și citim literalmente :'știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a oferit înțelegere astfel încât să îl cunoaștem pe (cel) adevărat și să fim în (cel) adevărat,prin Fiul său Isus Cristos.Acesta ( cel ) este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.'Este foarte clar că (cel) adevărat este Dumnezeu peste tot în acest verset.Cristos este Fiul său . În propoziția finală acesta (cel) se referă în modul cel mai evident la Dumnezeu ,nu la Cristos ,așa cum au sugerat unii.Nu este ceva nou ca Isus să primească numele lui Dumnezeu (Filipeni 2:9-11) sau chiar să fie numit 'Dumnezeu'(Evrei 1:8-9;Ioan 1:1),dar a-l numii astfel în acest verset ar fi contrar temei aduse în discuție aici ,unde este pusă în contrast înțelegerea adevărată a lui Dumnezeu , cu cea falsă ,iar revelarea lui Cristos servește ca un etalon.
Ioan 5:20 ne amintește de rugăciunea lui Isus din Ioan 17:3 :'Aceasta înseamnă viața veșnică :să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos pe care l-ai trimis tu... ."-William Loader,The Johannine Epistles,Epworth Commentaries,1992,p.79. (Acest comentariu citează din Revised English Bible  (1989) ).
  "Ultima propoziție a versetului 20 este :"Acesta este Dumnezeul adevărat și viața veșnică."
LA cine se referă această propoziție?Gramatical vorbind s-ar putea referii la cel mai apropiat precedent al subiectului ,Fiul său Isus Cristos.Dacă  ar fi așa  ,atunci aceasta ar fi cea mai clară declarație a dumnezeirii lui Isus Cristos din Noul Testament ,pe care campionii ordocsiei au exploatat-o cu repeziciune în contra erezie lui Arie.Luter și Calvin au adoptat acest punct de vedere.În mod sigur această nu este o interpretare imposibilă.Totuși 'cea mai naturală referire '(Westcott) este la cel care este adevărat. În acest fel în cele trei referințe la cel adevărat se vorbește despre una și aceeași persoană ,Tatăl,iar scopul ultimei aparente repetări este acela de a indica spre Cel care a fost făcut de cunoscut de Isus Cristos ,Cel care este Dumnezeul adevărat și pe lângă aceasta,El este și viața veșnică ... ."-The Epistles of John, An Introduction and Commentary de reverendul R W Stott, Tyndale New Testament Commentaries,Tyndale Press,London,prima ediție iulie 1964,paginile 195,196
Eruditul ultratrinitarian A.T. Robertson,în lucrarea Robertson's  Word Pictures, vol VI. Pagina 245 spune despre 1 Ioan 5:20 :"Acesta (houtos).Gramatical houtos se poate referii la Isus Cristos sau la "Cel adevărat ".Este puțin tautologic să se facă referire la Dumnezeu ,dar acest lucru este probabil corect ,Dumnezeu în Cristos ,în orice caz.Dumnezeu este viață eternă (Ioan 5:26) și El ne dă viață prin Cristos ."
 "Acesta (Dumnezeu ,Tatăl  ὁ ἀληθινός'Cel adevărat' care mai este menționat de încă două ori) este Dumnezeul adevărat și viața veșnică ... .' Părinții care au luptat în contra erorii lui Arie și comentatorii ortodocși până în zilele noastre , care au înțeles pasajul ca fiind o prețioasă mărturie despre Dumnezeirea Fiului,au susținut această interpretare mai mult din motive doctrinele decât din motive exegetice... .Lücke și Düsterd le răspund într-un mod bun și decis (celor care cred că Isus este numit 'Dumnezeu adevărat'):1)'οὗτος /acesta' în mai multe cazuri în scrierile sfântului Ioan nu aparține de cel mai apropiat substantiv ,ci aparține substantivului principal din propozitia precedentă de exemplu în 1 Ioan 2:22 și 2 Ioan 1:7 iar subiectul principal din aceste versete a fost Tatăl ,care este numit ὁ ἀληθινός /'Cel adevărat' în ultimul verset,iar fiul fiind numit mai înainte ὁ υἱὸς αὐτοῦ (" Fiul său") în acest fel se păstrează în minte Tatăl ,ca fiind subiectul principal. 
2)Expresia ζωὴ αἰώνιος ("viața veșnică ")poate fi un predicat real atât pentru Tatăl cât și pentru Fiul . Fiul este numit  ἡ ζωή/'hē zôē'(viața) în 1Ioan 1:2 ,dar nu este numit ἡ ζωὴ αἰώνιος /hē zôē aiônios "viața veșnică" . O astfel de expresie utilizată în mod predicativ ,ne determină să căutăm printre expresiile folosite de Domnul nostru ,sau să căutăm o semnificație mai profundă care ne poate servii drept ghid .O astfel de expresie care ne arată semnificația o găsim în Ioan 17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσίν σε τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας ἰησοῦν χριστόν. El[Tatăl] este viața eternă în El însăși ,fiind izvorul și originea vieții:El este viața pentru noi și vedem că a-l cunoaște pe El înseamnă a poseda viața. Eu nu pot înțelege cum după această expresie a Domnului nostru σὲ τὸν μόνον ἀληθθεόν"pe Tine singurul Dumnezeu adevărat", cineva își poate imagina că același apostol poate face referire prin aceleași cuvinte la o altă persoană :3)această concepție este complet eronată.În ceea ce îl privește pe Tatăl ,întrebuințarea lui (se referă la ultima parte a versetului din 1 Io 5:20)nu este tautologică și nu este lipsită de sens.Aceasta are ca scop identificarea ὁ ἀληθινός/'Cel[ui] adevărat' menționat mai înainte,într-o manieră solemnă și conduce spre avertismentul în contra dumnezeilor falși de la finalul capitolului... .ἀληθινὸς θεός /'Dumnezeul adevărat ,Izvorul ζωὴ αἰώνιος 'vieții veșnice' ,este prezentat în fața noastră ca fiind scopul și destinația finală ,la care putem ajunge prin ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ('prin fiul său '),dar Acesta este Tatăl atât al lui Isus, cât și al celor care trăim prin el."- Alford's Commentary.
https://www.studylight.org/commentaries/hac/1-john-5.html20#20
  Este corectă redarea din Traducerea Lumii Noi :"Noi suntem în unitate cu Cel adevărat " ?
"Și noi suntem în Cel care este adevărat- aceasta înseamnă că suntem uniți cu El, îi aparținem lui, suntem prietenii lui.Această idee este adesea exprimată în Scripturi prin a fi "în el".Denotă unitatea cea mai intimă ,ca și cum am fi una cu el sau o parte a lui- la  fel cum mlădițele sunt în vița de vie Ioan 15:4,6.Construcția grecească este aceeași cu cea aplicată "celui rău" în 1 Ioan 5:19"-Barne's Notes comentând 1 Ioan 5:20.
Se poate observa din Notițele lui Barnes superioritatea  Traducerii Lumii Noi în comparație cu  celelalte traduceri ,menționate la început , deoarece redă sensul corect al expresiei din limba de origine ,greacă ,în limba țintă ,română .
    Rezumatul argumentelor
 Din comentariile făcute de exegeții trinitarieni amintiți mai sus ,înțelegem că trebuie să ținem cont de două lucruri diferite pentru a interpreta corect 1 Ioan 5:20.
  Primul lucru se referă la contextul imediat .În prima parte a versetului din 1 Ioan 5:20 ni se spune că Fiul a venit ca să ne ofere pricepere pentru a-l cunoaște pe "Cel adevărat"(ton alethinon ).Acest lucru marchează o deosebire între cei doi ,deoarece unul ne oferă cunoștință despre celălalt ,dar ton alethinon (Cel adevărat ) este în mod clar cel mai natural antecedent pentru ho alethinos theos ("Dumnezeul adevărat") care este diferit de Isus, numit ho huios autou ("Fiul său " de unde ințelegem că autos= Cel adevărat sau Tatăl care este numit zôē aionos "viața veșnică" în 1 Ioan 1:2).Expresia "Fiul său" este o dovadă decisivă pentru a-i aplica titlul ton alethinon ("Cel adevărat ") Tatălui.Astfel este ceva normal să înțelegem că ho alethinos theos("Dumnezeul adevărat ") și ton alethinon ("Cel adevărat") sunt una și aceeași persoană ,Tatăl.
  Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont pentru a interpreta corect 1 Ioan 5:20  este faptul că Isus a limitat aplicarea expresiei  ho alethinos theos ("Dumnezeul adevărat ") strict numai la Tatăl lui în Ioan 17:1-3.(observă folosirea cuvântului grecesc"monos"/"singur").Dacă ho alethinos theos ("Dumnezeul adevărat ")este un titlu despre care Isus ne spune că i se aplică exclusiv Tatălui ,El fiind "singurul" care poate purta acest titlu și Cel pe care Isus îl identifică ca fiind "Cel care trăiește în mod absolut,Izvorul oricărei vieți,... deoarece Tatăl este Cel viu"(Cambridge Greek Testament Ioan 5:26;6:57),este logic să credem că nu mai poate exista o altă persoană care să poată să fie numită,în mod potrivit,"Dumnezeul adevărat și viața veşnică."
https://www.studylight.org/commentaries/cgt/john-6.html57#57
 Așadar putem afirma cu convingere că "Dumnezeul adevărat și viața veșnică " la care se face referire în 1 Ioan 5:20 este Tatăl,Iehova Dumnezeu.
http://matt13weedhacker.blogspot.no/2012/04/1st-john-520.html?m=0
http://matt13weedhacker.blogspot.no/2012/04/1st-john-520b.html?m=0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Noul meu blog

<SCRIPT>window.location.replace (' martoriiluiiehovaaparati.com ')</script>