vineri, 30 iunie 2017

Dovedește faptul că titlul "salvator" îi este atribuit atât lui Iehova cât și lui Isus, că Isus este Iehova?

"  Eu, eu sunt Iehova, şi în afară de mine nu este niciun salvator“ (în ebraică מוֺשִׁיעַ de la cuvântul yâsha/ יָשַׁע)- Isaia 43:11
"   fiindcă în oraşul lui David vi s-a născut astăzi un Salvator ( în greacă sōtḗr) care este Cristos Domnul. " - Luca 2:11
   Unii trinitarieni vor cita versetele de mai sus pentru a "dovedi" că Isus este Iehova.Nu numai că atât Iehova cât și Isus sunt numiți cu același titlu de "Salvator" ,dar Iehova spune că este singurul salvator !
Se poate spune că titlul "salvator"( în ebraică yâsha , sōtḗr în greaca în NT) este folosit exclusiv cu privire la Iehova ,sau poate fi aplicat în mod potrivit și altor persoane ?Dacă Iehova insistă ca nimeni în afară de El să nu fie numit "salvator" , este de așteptat ca El și scriitorii inspirați ai Bibliei să nu folosească acest titlu exclusiv cu privire la altă persoană.
       În Judecători 3:9 Otniel este numit mō·wō·šî·a / מוֹשִׁ֛יעַ sau "salvator",iar în Judecători 3:15 Ehud este numit "salvator" ,un cuvânt sinonim cu cel folosit în Isaia 43:11 în legătură cu Iehova.Ar trebui să tragem concluzia că cei doi judecători sunt Iehova deoarece "în afară de (Iehova)nu există alt salvator"?Dacă așa este, avem o nouă " trinitate" : Tatăl,Ehud și Otniel!
       Obadia 21 ar trebui să prezinte mult interes pentru cei care  cred "intr-un Dumnezeu multiplu" deoarece apare termenul "salvatorii" , în ebraică mō·wō·ši·‘îm/ מֽוֹשִׁעִים֙ și astfel pot "dovedi " că toți salvatorii utilizați de Iehova sunt Iehova !De exemplu ,dacă Iehova este unicul salvator și Isus este salvator deoarece salvează( în greacă sosei în Matei 1:22 si soso în Ioan 12:47) și din acest motiv Isus "trebuie " să fie Dumnezeu,după "logica" trinitară.Utilizând același raționament ,deoarece unii dintre discipolii lui Isus salvează (în greacă sosei Iacov 5:20;1 Timotei 4:16; și soso 1 Cor 9:22) atunci și ei ,la fel ca și salvatorii din Obadia 21 ,trebuie să fie toți Dumnezeu !La fel se poate spune și despre "dovada" că "numai Dumnezeu poate ierta păcatele " și "deoarece Isus a iertat păcate(Marcu 2:7 ) ,acest lucru dovedește că Isus este Dumnezeu!" Urmând același "raționament " Ioan 20:20-23 ar trebui să "dovedească" faptul că discipolii lui Isus sunt Dumnezeu.
      Înțelegem că Iehova este singurul Dumnezeu Atotputernic și singura origine pentru salvare și că în acest sens ,nu poate fi comparat cu nimeni altcineva deoarece nu mai există altă sursă Supremă de salvare.În același timp și alții au fost utilizați de Iehova ,pentru a salva ,atunci când Iehova a dorit acest lucru (1 Samuel 14:6).Iehova este originea supremă a salvării iar în cazul lui Ehud și Otniel ,Iehova a salvat PRIN ei.
   Cum ar trebui să înțelegem Faptele 4:10-12?
Vedem că " Dumnezeu l-a sculat din morți" pe Isus  " și în nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume care să fi fost dat printre oameni prin care putem fi salvaţi“.Isus este salvatorul și regele nostru unic în sensul că este singurul ,cu excepția lui Dumnezeu din cer care este sursa salvării deoarece l-a trimis pe Isus (Iuda 25) cu scopul de a ne salva ,care ne oferă șansa de a obține salvare eternă.Acest lucru este explicat în Ioan 3:17:" 17 Fiindcă Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie salvată prin (în greacă dia) el."
Iehova Dumnezeu este sursa salvării ,iar Isus este instrumentul prin care a oferit Iehova salvare ,de această dată o salvare eternă ,superioară celei oferite prin judecătorii din vechime.
   Comentând semnificația termenului  salvator ,grecescul sōtḗr care apare în Iuda 25 ,lucrarea exegetică Thayer's Expanded Definition spune :"În N.T. cuvântul îi este aplicat lui Dumnezeu Σωτήρ μου în Luca 1:47 ὁ σωτήρ ἡμῶν, originea salvării noastre prin Isus Cristos 1Ioan 4:14;1Timotei 1:1;2:3;Tit 1:3;2:10;3:4;cu διά Ἰησοῦ Χριστοῦ  adăugat în Iuda 25 , Timotei 4:10 (cf. Psalm 23:5 (Psalm 24:5>); Psalm 26:1 (Psalm 27:1>); Isaiah 12:2; Isaia 17:10; Isaia 45:15,21; Micah 7:7, cu referire la Mesia și Isus PRIN care Dumnezeu oferă salvare în Luca 2:11;Faptele 5:31;13:23;Ioan 4:42;, 2 Tim 1:10; Tit 1:4; Tit 2:13; Tit 3:6; σωτήρἸησοῦς Χριστός, 2 Peter 1:11 ( 2 Peter 1:1,11; ὁκύριος καί σωτήρ, 2 Peter 3:2; "
Lucrarea New International Dictionary of New Testament Theology ne spune :"Deoarece Dumnezeu este originea (sursa) salvării ,atât El cât și Cristos ,pot fi numiți soter ,salvator ..."p.78 ,vol.2,Zondervan ,1986
     Traducerea trinitariană NIVSB spune în introducerea la cartea Judecători :
"Titlu -Titlul (Judecători) se referă la conducătorii care au condus  Israelul din timpul bătrânilor care au rămas după Iosua , până la instituirea monarhiei.Scopul lor principal este redat cel mai bine în Jud 2:16: ' Astfel, Iehova le ridica judecători, iar aceştia îi salvau din mâna prădătorilor.'
Deoarece Dumnezeu a fost cel care a permis ca israeliții să fie subjugați și cel care le-a oferit eliberatori israeliților,El însuși era Judecătorul și Salvatorul SUPREM al Israelului."
Acest lucru este frumos explicat în Judecători 6:14 unde Iehova îi poruncește lui Ghedeon să salveze Israelul .Mai târziu salvatorul ,Ghedeon, spune că Cel care a salvat Israelul a fost Iehova .(Judecători 6:37).
        Cei care caută dovezi în Scripturi pentru mai multe persoane în același Dumnezeu ,ar putea înțelege că aceste versete "dovedesc" că Ghedeon este Iehova.Dar pentru cei sinceri este evident că Iehova a salvat Israelul prin Ghedeon.
       " A singurului Dumnezeu, Salvatorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru,"-Iuda 25 compară cu Ioan 17:1,3.Observați cât de evidentă este distincția între originea salvării ,Iehova Dumnezeu și instrumentul salvării ,Isus Cristos ,diferențiat de Tatăl său prin utilizarea prepoziției dia?De asemenea în Evrei 5:7 se face diferență între Isus și Salvatorul Suprem ,Iehova Dumnezeu :"Cristos i-a făcut implorări şi cereri cu strigăte puternice şi lacrimi Celui care putea să-l salveze "
       Este clar că Ehud,Otniel și Ghedeon au fost salvatori deoarece Iehova a oferit salvare prin ei și că Isus ,într-un sens mult mai complet este salvator ,deoarece Iehova ("singurul Dumnezeu") a oferit salvare prin el.Compară cu 1 Tes 5:9;1Petru 2:2;Revelația 7:10
       Putem afirma cu convingere că aplicarea titlului salvator atât lui Iehova cât și lui Isus și altor intermediari folosiți de Dumnezeu pentru a oferi salvare ,nu constituie dovezi că toți aceștia ar fi însăși Iehova , sursa supremă a salvării !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu