sâmbătă, 14 aprilie 2018

2 Ioan 7-se referă la prima ,sau la a doua venire a lui Isus?

"Căci în lume s-au răspândit mulţi* amăgitori, care** nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!"-2 Ioan 7 Biblia Cornilescu 
"Mulţi înşelători, care nu-l mărturisesc pe Isus Cristos, venit în trup, au apărut ăn lume. Acesta este Înşelătorul şi Anticristul. "-2 Ioan 7 Biblia Catolică 
"Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul şi antihristul."-2 Ioan 7 Biblia Ortodoxă
" Pentru că în lume au ieșit mulți amăgitori, oameni care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în carne. Acesta este amăgitorul și anticristul."- 2 Ioan 7 Traducerea Lumii Noi
"Westcott / Hort, UBS4
οτι πολλοι πλανοι {Variant #1: εξηλθαν } {Variant #2: εξηλθον }1831 {V-2AAI-3P} (5627εις τονκοσμον οι μη ομολογουντες (5723ιησουνχριστον ερχομενον (5740εν σαρκι ουτος εστιν(5719ο πλανος και ο αντιχριστος"-2 Ioan 7 în greacă.
În Biblia Cornilescu și în alte traduceri se lasă impresia că Isus va venii a doua oară "în trup", de carne sau ca om!Este corectă această traducere ?
"Isus Cristos venit sau a venit ,așa după cum poate fi redat 
ερχομενοv (considerat ca participiu al imperfectului).Traducerea Bibliei care conține  a venit, este cea care este corectă ,deoarece Isus Cristos nu era prezent  pe pământ cu un corp de carne ,atunci când Ioan a scris aceste cuvinte.El a venit în carne , dar a plecat .Din acest motiv , nici o traducere a acestei propoziții care îl prezintă pe Isus Cristos fiind prezent atunci, nu poate fi corectă.Apostolul face aluzie la ridicarea ereticilor care au afirmat că Isus a venit numai ca o apariție.Aceștia au negat serviciul său preoțesc , dacă nu chiar și pe cel regesc și profetic.Acesta - fiecare dintre cei care fac acest lucru și care nu recunoaște că Isus a venit în carne este un amăgitor -unul care îndepărtează de Dumnezeu și un anticrist- un dușman al lui Cristos."-Benson's Commentary 
https://www.studylight.org/commentaries/rbc/2-john-1.html#3
 Din prima parte a versetului din 2 Ioan 7 se înțelege că în timpul lui Ioan deja au ieșit în lume mulți amăgitori! La cine se referă Ioan și ce învățau acești dușmani ai lui Isus ?
"Gnosticismul neagă umanitatea adevărată a Răscumpărătorului, și face din persoana și lucrările lui o simplă fantomă, o iluzie docetică.[ docetismul este conform dicționarului Oxford Living Dictionaries :"o doctrină importantă a gnosticismului,potrivit căreia corpul lui Cristos nu era uman, ci fie era o fantasmă sau dacă era real , de substanță cerească , și din acest motiv și suferințele lui erau erau numai aparente. "]- Schaff's History of the Christian Church, volume II, chapter XI: THE HERESIES OF THE ANTE-NICENE AGE.
http://www.ccel.org/s/schaff/history/2_ch11.htm
"Cerinthus (100 e.n.) un eretic creștin timpuriu , contemporan cu Ioan , în ultimii ani de viată ai apostolului ... punea accent pe ritualul circumciziei și pe respectarea sabatului....Singura carte din Noul Testament pe care a acceptat-o, a fost o Evanghelie desfigurată a lui Matei.Isus era copilul lui Iosif și al Mariei , iar la botezul său s-a coborât Cristosul , care i l-a dezvăluit pe Tatăl ,Cel care îi era necunoscut până atunci, și l-a dotat cu putere miraculoasă. Acest Cristos l-a părăsit din nou pe Isus înaintea Pasiunii, iar învierea lui Isus urma să aibă loc în viitor ."- Encyclopædia Britannica 5 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 761.
https://en.m.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Cerinthus
"Erezia lui Cerinthus avea multe de spus despre "spirit".Se lăuda cu o spiritualitate mai mare.Pornind de la postulatul filozofic al unui antagonism ireconciliabil dintre materie și spirit , a negat posibilitatea încarnării și a făcut o distincție între Isus și Cristos... .ὁμολογεῖ ἰησοῦνχριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ,"mărturisește că Isus Cristos a venit în carne", este o mărturie exactă a doctrinei pe care erezia lui Cerinthus o nega."- Expositor's Greek Testament .
https://www.studylight.org/commentaries/egt/1-john-4.html1#1
Există vreo dovadă în textul grecesc al versetului din 2 Ioan 7 care să indice că acest verset face referire la a doua venire a lui Isus ,în corp uman și astfel cei care neagă a doua venire a lui Isus ca om, să fie numiți "anticriști"?
"ἰησοῦν χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί]pasajul trebuie să fie la fel ca și cuvintele din 1 Ioan 4:2, care sunt transmise cu o similaritate aproape exactă.Prezentul participiu ἐρχόμενον, este folosit aici în loc de ἐληλυθότα folosit acolo,exprimă ideea în sine - în afară de ideea timpului ; compară cu Ioan 6:14;Bengel în mod incorect: qui veniebat , cu referire la 3 Ioan 1:3,deoarece în acest pasaj ἐρχομένων și μαρτυρούντων , prin legătura lor apropiată cu ἐχάρην , sunt indicate în mod diferit ca participii imperfecte.Aici nu există o astfel de legătură și nici nu vom interpreta la fel ca 
Baumgarten-Crusius: "El urma să vină."Oecumenius ia aceste cuvinte într-un mod și mai incorect, ca participiu viitor, aplicându-le la a doua venire a lui Cristos."- Meyer's Commentary 
https://www.studylight.org/commentaries/hmc/2-john-1.html
" Că Isus Cristos a venit în carneΙησουν Χριστον ερχομενον εν σαρκι — Iēsoun Christon erchomenon en sarki)."Isus Cristos venind în carne."Prezentul participiu de mijloc al lui ερχομαι — erchomai  tratând Întruparea ca un fapt continuu pe care doceții[ adepți ai docetismului ] gnostici îl negau în mod categoric.În 1Ioan 4:2 avem εληλυτοτα — elēluthota ( participiu activ perfect)în aceeași construcție cu ομολογεω — homologeō pentru că acolo se face referire la faptul definit istoric al Întrupării .
 Nu există aici [în 2 Ioan 7] nici o aluzie la a doua venire a lui Cristos" - Robertson's Word Pictures, de A.T. Robertson.
https://www.studylight.org/commentaries/rwp/2-john-1.html
Rezumatul argumentelor
În 2 Ioan 7 apostolul Ioan îi condamnă pe unii din timpul său care  s-au lăsat influențați de filozofia gnostică păgână.Aceștia negau că Isus a venit în carne sau ca om ,și considerau că Isus era doar o fantomă .Apostolul Ioan vorbește în 1 Ioan 4:2 și în 2 Ioan 7 de prima venire a lui Isus ,în calitate de om perfect .Prin urmare 2 Ioan 7 nu poate fi folosit , în mod corect , ca argument pentru a-i face "anticriști" pe cei care nu învață că Isus va venii a doua oară cu un corp uman sau fizic !Creștinii care s-au lăsat influențați de gnosticism ,negau învierea lui Isus , și învățau că Isus este diferit de Cristos!Unii dintre ei au impus circumcizia și sabatul!Evident toate aceste învățături provenite din filozofia gnostică sunt false!Apostolul Ioan a demascat și a respins orice explicație filozofică cu privire la Isus și i-a numit dușmani ai lui Isus pe cei care credeau și răspândeau asemenea idei filozofice.Însă , așa cum a fost prezis (Matei 13:24-30),după moartea apostolului Ioan "neghina" ,sau creștinii falși ,au introdus multe învățaturi filozofice în creștinism.Un exemplu în acest sens îl constituie termenul "consubstanțial , sau de aceeași esență sau substanță."O lucrare spune despre originea acestui termen , care nu apare deloc în Biblie :"Consubstanțial (homoousios)a fost introdus în teologia creștină de gnostici , care credeau că puterile cerești au o parte din plinătatea divină.Utilizarea acestui cuvânt în crezul de la Niceea, este în mare măsură rezultatul intimidării din partea lui Constantin sau a convingerii prin intimidare."-Eerdman's Handbook to the History of Christianity, 1977, p.159-160.
Dacă apostolul Ioan ar fi fost prezent la Conciliul de la Niceea, ar fi aprobat introducerea în creștinism a termenului filozofic gnostic "consubstanțial", având în vedere că pe gnosticii contemporani cu el îi considera "dușmanii lui Isus"?
Ce ar spune Ioan despre doctrina "naturii duale " , care nu apare în Biblie , potrivit căreia "Isus era 100% Dumnezeu și 100 % om"? Ar aproba Ioan ideile gnosticului Marcion, din secolul al II-lea, potrivit căruia Isus a venit să ne salveze de păcatul materie și să ne ducă pe toți creștinii în cer?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Noul meu blog

<SCRIPT>window.location.replace (' martoriiluiiehovaaparati.com ')</script>